စ်ာန္ေလွာ္ေနၾကာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္

စ်ာန္ေလွာ္ေနၾကာမွ

  • စားသုံးသူလူၾကီးလူငယ္မေရြးက်န္းမာေရးႏွင့္ညီေစရန္ အစဥ္အျမဲသန္႔ရွင္းစြာထုတ္ေပးထားေသာဗီတာမင္ျပည့္၀သည့္ ေနၾကာေစ့ ျဖစ္ပါသည္။
  • စားသုံးသူအမ်ားစ်ာန္ေနၾကာစားရင္း အၾကံေကာင္းမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ား ကံေကာင္းေစမည့္ေငြသားမဲမ်ား ဖန္တီးေပးထားပါသည္။
  • စားသုံးသူအမ်ားစိတ္ၾကဳိက္ျဖစ္ေစရန္ အစဥ္အျမဲ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
  • စ်ာန္ေလွာ္ေနၾကာမွ ၅၀ိ-တန္ / ၁၀၀ိ-တန္ / ၂၀၀ိ-တန္ / ၃၀၀ိ-တန္ / ၄၀၀ိ-တန္ / ၅၀၀ိ-တန္ စသည္တို႔ျဖင့္ ထုတ္ပိုးမွု ပုံစံကြဲမ်ားစြာ ေစ်းကြက္တြင္း ျဖန႔္ျဖဴးလ်က္ရွိပါသည္။

စ်ာန္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္မ်ား

အားလုံးကို ၾကည့္မယ္

စ်ာန္ကို ခ်စ္ျမတ္နိုးသူမ်ားရဲ႕ ရင္တြင္းျဖစ္စကားမ်ား

မြမြရြရြေလး

ေစာဖိုးခြား

ကံေပၚေစမွာ စ်ာန္ေလွာ္ေနၾကာ…..

ေဖြးေဖြး

ကံတက္တယ္ ေဟ့..စ်ာန္နဲ႔ကိုး…

ေနတိုး

စ်ာန္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးသတင္းမ်ား

ဈာန်လှော်နေကြာ

စ်ာန္ေနၾကာ

ကံပေါ်စေမှာကတော့ ဈာန်လှော်နေကြာပဲလေ… စ်ာန္ေနၾကာ ၅၀တန္ ႏွင့္ ၁၀၀တန္ မ်ားတြင္ ေငြသားကံစမ္းမဲမ်ားႏွင့္ သားသားမီးမီးမ်ားအတြက္ အ႐ုပ္ကေလးမ်ား ထည့္ေပးလိုက္ပါၿပီ……..

စ်ာန္ေနၾကာဆီ

အိမ္ရွင္မမ်ား၊ ဆီႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အသုံးျပဳရေသာလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ စ်ာန္ေနၾကာဆီမ်ားကို မၾကာမီေစ်းကြက္ အတြင္းသို႔ ျဖန္႔ခ်ိေပးသြားပါမည္။

အားလုံးကို ၾကည့္မယ္