စ်ာန္ေနၾကာ

Posted on Leave a commentPosted in သတင္းမ်ား

ကံပေါ်စေမှာကတော့ ဈာန်လှော်နေကြာပဲလေ… စ်ာန္ေနၾကာ ၅၀တန္ ႏွင့္ ၁၀၀တန္ မ်ားတြင္ ေငြသားကံစမ္းမဲမ်ားႏွင့္ သားသားမီးမီးမ်ားအတြက္ အ႐ုပ္ကေလးမ်ား ထည့္ေပးလိုက္ပါၿပီ……..

စ်ာန္ေနၾကာဆီ

Posted on Leave a commentPosted in သတင္းမ်ား

အိမ္ရွင္မမ်ား၊ ဆီႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အသုံးျပဳရေသာလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ စ်ာန္ေနၾကာဆီမ်ားကို မၾကာမီေစ်းကြက္ အတြင္းသို႔ ျဖန္႔ခ်ိေပးသြားပါမည္။

ေတာ္ဝင္အေလွာ္မ်ိဳးစုံ

Posted on Leave a commentPosted in သတင္းမ်ား

ပီတာခ်ိုေစ႔ ပ်ားရည္ဗာဒံေစ႔ ဆားေလွာ္ဗာဒံေစ႔ေလွာ္ ေနၾကာေစ႔ေလွာ္ ေျမပဲေစ႔ေလွာ္ စသျဖင္႔ အျခားျခားေသာအေစ႔အဆံမ်ားကုိ လက္ေဆာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးထည္႔သြင္းလွ်က္ မၾကာမီ ေစ်းကြက္အတြင္းေရာက္ရွိပါမည္။